لیفت ابرو و پیشانی

لیفت ابرو و پیشانی لیفت ابرو که با نام لیفت پیشانی هم شناخته می شود، با اهداف زیر انجام می گیرد: – کاهش خطوط ریز که در طول پیشانی تشکیل شده اند، همچنین کاهش خطوطی که در بین چشم ها ایجاد شده است. – بهبود خطوط اخم، چین و چروک عمودی در بین ابروها – […]

read more »