جراحی بینی با بی حسی

جراحی بینی با بی حسی تمامی افراد برای انجام جراحی های زیبایی و یا حتی درمانی در پی روشی هستند که عوارض حداقل و دوره نقاهت کمتری را داشته باشد، در این بین افرادی نیز وجود دارد که به دلیل ترس از بیهوشی عمومی نمی خواهند اعمال جراحی را انجام دهند. برای این افراد عوارض […]

read more »