جراحی بینی به شیوه بسته

جراحی بینی به شیوه بسته عمل جراحی بینی به عنوان یکی از جراحی زیبایی پر طرفدار در سراسر جهان شناخته شده است و در کشور ما هم رتبه نخست عمل های زیبایی را به خود اختصاص داده است. این پیشرفت چشمگیری که رخ داده است به مدد متخصصین و جراحان به نام ایرانی رقم خورده […]

read more »