جراحی شکستگی بینی

جراحی شکستگی بینی یکی از دلایلی که در بیشتر افراد سبب می شود که به جراحی بینی روی بیاورند شکستگی بینی است. در واقع این عارضه تا حد زیادی می تواند در نمای ظاهری بینی و نیز در عملکرد طبیعی بینی تاثیر گذار باشد. به همین جهت بسیاری از افراد برای بهبود وضعیت ظاهری بینی […]

read more »