جراحی قاعده جمجمه

جراحی قاعده جمجمه جمجمه، متشکل از استخوان و غضروف می باشد، که صورت و کرانیوم (کاسه سر) را تشکیل می دهد. قاعده جمجمه، ساختار پیچیده ای دارد و رگ های خونی و اعصاب فراوانی از آن عبور می کند. جراحی قاعده جمجمه ، روش جراحی است جهت درمان تومورهای سرطانی و غیر سرطانی موجود در سر، […]

read more »