متد ترمیم جای زخم یا اسکار

متد ترمیم جای زخم یا اسکار زمانی که پوست در اثر یک بریدگی یا پارگی در بافت آسیب می‌بیند، بدن با تشکیل بافت زخم آن را التیام می‌بخشد. ظاهر زخم می‌تواند بین حالت تقریباً نامرئی تا کاملاً واضح و بد ظاهر متغیر باشد. زخم‌های بدشکل می‌توانند گسترده، عمیق، سرخ، برآمده و کم‌رنگ بوده یا حتی […]

read more »