دکترشباهنگ محمدی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی‌ ایران

فارغ التحصیل پزشکی‌ عمومی از دانشگاه تهران
متخصص گوش و حلق و بینی‌ از دانشگاه علوم پزشکی‌ ایران
دارای بورد تخصصی و عضو فعال هیات علمی‌ دانشگاه از سال ۱۳۷۹
گواهینامه کاربرد لیزر در جراحی‌های گوش و حلق و بینی‌ از آلمان (۲۰۰۲)
گواهی نامه جراحی‌های پیشرفت زیبایی بینی‌ از هلند (۲۰۰۳)
دارای گواهی نامه جراحی پلاستیک پیشرفت صورت از کالج سلطنتی انگلستان (۲۰۰۴)
گواهی نامه جراحی‌های پیشرفت اندوسکوپیک کشیدن پوست صورت از ایران (۲۰۰۵)
عضو آکادمی جراحان پلاستیک صورت آمریکا از سال ۲۰۰۷
گواهی نامه جراحی پیشرفت زیبایی بینی‌ از هلند (۲۰۰۸)
گواهی نامه جراحی‌های زیبایی بینی‌ و پلاستیک صورت از ایتالیا (۲۰۱۱)
گواهینامه جراحی فک و صورت از ایران (۲۰۰۲)
گواهینامه جراحی ترمیمی میکرو وسکولر از اسکاتلند (۲۰۰۵)
گواهینامه جراحی Base of skull از آلمان (۲۰۰۵)
گواهینامه جراحی Base of skull از عربستان (۲۰۰۶)
گواهینامه جراحی غدد بزاقی از ایتالیا (۲۰۰۶)
گواهینامه جراحی Base of skull از چک و اسلواکی (۲۰۰۷)
گواهینامه کاشت باها از بلژیک (۲۰۰۸)
گواهینامه جراحی Base of skull از اسپانیا (۲۰۱۱)
گواهینامه کاشت حلزون گوش از یونان (۲۰۱۱)
در آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه و ایتالیا

(Visited 15 times, 1 visits today)